Karriär

Lediga tjänster

Är du intresserad av att börja jobba hos oss?

Se lediga tjänster nedan.

Vi behöver utöka vår kompetensgrupp av väg- och markprojektörer med ytterligare en medarbetare.

Vi behöver utöka vår kompetensgrupp av brandingenjörer/brandprojektörer med ytterligare en medarbetare.

Som en följd av lyckade projekt och ökade marknadsandelar söker vi dig som är senior byggnadskonstruktör med stor erfarenhet av konstruktionsarbete och som nu vill ta ett nytt steg i din yrkeskarri

Vi söker en kreativ Arkitekt MSA som självständigt kan genomföra och ansvara för olika projekt åt kund.

Vi söker en byggingenjör som självständigt kan genomföra och ansvara för olika projekt åt kund. 

Vi söker dig som har

- minst 4-5 års erfarenhet

bsv söker en erfaren byggnadsingenjör för bygg-/projektledning, som självständigt kan genomföra och ansvara för olika projekt åt kund.

Vi söker dig som har:

Vi söker nu en geotekniker som vill medverka till att utveckla vår geotekniska avdelning. bsv är verksam inom hela byggprocessen - från idé till färdig byggnation.

bsv söker efter en engagerad, drivande miljöingenjör som tillsammans med vår miljöchef, planingenjör och andra kreativa medarbetare vill vidareutveckla verksamheten inom miljöfrågor kopplade till b

Lediga tjänster

Vi behöver utöka vår kompetensgrupp av väg- och markprojektörer med ytterligare en medarbetare.

Vi behöver utöka vår kompetensgrupp av brandingenjörer/brandprojektörer med ytterligare en medarbetare.

Som en följd av lyckade projekt och ökade marknadsandelar söker vi dig som är senior byggnadskonstruktör med stor erfarenhet av konstruktionsarbete och som nu vill ta ett nytt steg i din yrkeskarri

Vi söker en kreativ Arkitekt MSA som självständigt kan genomföra och ansvara för olika projekt åt kund.

Vi söker en byggingenjör som självständigt kan genomföra och ansvara för olika projekt åt kund. 

Vi söker dig som har

- minst 4-5 års erfarenhet

bsv söker en erfaren byggnadsingenjör för bygg-/projektledning, som självständigt kan genomföra och ansvara för olika projekt åt kund.

Vi söker dig som har:

Vi söker nu en geotekniker som vill medverka till att utveckla vår geotekniska avdelning. bsv är verksam inom hela byggprocessen - från idé till färdig byggnation.

bsv söker efter en engagerad, drivande miljöingenjör som tillsammans med vår miljöchef, planingenjör och andra kreativa medarbetare vill vidareutveckla verksamheten inom miljöfrågor kopplade till b